fbpx

 

 

POGOJI UPORABE KOLEGIO SPLETNE STRANI

Podjetje kolegio d.o.o. vam omogoča uporabo storitev in vsebin, ki jih ureja www.koleg.io/si pod temi pogoji. Upošteva se, da so uporabniki www.koleg.io/si/si spletne strani in vseh povezanih spletnih mest in storitev, ki pripadajo domeni koleg.io/si,  vedno seznanjeni s temi pogoji uporabe in jih v celoti razumejo in sprejemajo.

Prav tako si oglejte našo politiko zasebnosti, ki vsebuje naše obveznosti do ravnanja z vašimi osebnimi podatki.

 

SPREJEMANJE POGOJEV UPORABE

Podjetje kolegio d.o.o. , iz Hrvaške ( Zagreb, Voćarska cesta 20 ), je lastnik in upravlja to spletne stran, do katere ima uporabnik dostop v skladu s temi pogoji uporabe.

Prosimo, da pred uporabo te spletne strani POZORNO PREBERETE NASLEDNJE POGOJE UPORABE. Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI UPORABO KAKRŠNEGA DELA TE SPLETNE STRANI , NJENE VSEBINE ALI STORITVE SE STRINJATE S TEMI POGOJI UPORABE IN POVEZANIMI OBVEZNOSTMI. Če se ne strinjate z vsemi pogoji UPORABE, NE MORATE UPORABLJATI NOBENIH STORITEV  TE STRANI.

 

SPREMEMBE V POGOJIH UPORABE

Podjetje kolegio d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe, zamenjave ali ukinitve videza, vsebine in pogojev uporabe spletnega mesta www.koleg.io/si ter vseh storitev in podstrani, ki so sestavni del spletne strani koleg.io/si/si, brez predhodnega obvestila.

Če je sprememba takšna, da se lahko šteje za bistveno, bo kolegio d.o.o. uporabnike obvestil po e-pošti . Podjetje kolegio d.o.o.  ima diskrecijsko pravico, da oceni, kaj se šteje za temeljno spremembo, in bo delovalo v dobri veri in skrbjo dobrega poslovneža. Vaša odgovornost je, da se seznanite s takimi spremembami. Ponovna uporaba vsebine in storitev na tej strani po razkritju bistvenih sprememb se šteje kot vaše soglasje.

 

VSEBINA IN STORITVE

Pod pogojem, da uporabnik v celoti sprejme te pogoje, kolegio d.o.o. omogoča uporabniku, da uporabi določene vsebine in storitve, podrobneje opisane na sami strani.

S sprejemom teh pogojev se uporabnik strinja, da vsebina in storitve www.koleg.io/si spletne strani vsebuje oglase, obvestila, administratorska in podobna sporočila, ki so potrebna za redno obveščanje obiskovalca/uporabnika spletne strani in normalno delovanje vseh storitev in vsebine koleg.io/si spletne strani.

Podjetje kolegio d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli in iz kakršnega koli razloga brez predhodnega obvestila spremeni, začasno prekine, odloži in prekine prikaz ali zagotavljanje katere koli vsebine, storitev in/ali spletnih strani. Podjetje kolegio d.o.o. ima prav tako pravico, da brez predhodnega obvestila omeji dostop do določenih storitev, vsebin in njihovih delov.

 

REGISTRACIJA UPORABNIKA

V postopku registracije je uporabnik dolžan zagotoviti pravilne, popolne in veljavne informacije, potrebne za registracijo. V nasprotnem primeru se šteje, da je kršil te pogoje uporabe in lahko povzroči takojšnje zaprtje uporabniškega računa.

Podjetje kolegio d.o.o. si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila in/ali pojasnila zavrne registracijo, ter, da odpravi ali zavrne dostop do računa in/ali ene ali več storitev, za katere je uporabnik registriran.

Uporabnik je dolžan obdržati podatke o svojem računu in je v celoti odgovoren za kakršno koli škodo, ki jo povzroči nepooblaščena uporaba njihovega računa in za vse vsebine, objavljene pod njegovim uporabniškim imenom.

S končano registracijo, uporabnik sprejema odgovornost za vse aktivnosti, ki jih povzroča njegova uporaba koleg.io/si spletne strani.

 

OBNAŠANJE UPORABNIKOV

Pogoj za uporabo je strinjanje, da ne boste uporabljali vsebine in/ali storitev koleg.io/si spletne strani na način, ki je nezakonit in/ali v nasprotju s pogoji uporabe ali za namene, ki niso predvideni s strani koleg.io/si.

Uporabnik se strinja zlasti, da ne bo uporabljal vsebin in storitev koleg.io/si spletne strani za:

  • ravnanje, ki bi pretirano in nesorazmerno obremenilo infrastrukturoio spletne strani in/ali ki bi posegala oziroma poskušala posegati v delovanje spletno strani koleg.io/si in/ali se izogibalo ukrepom zaščite ali omejitvi dostopa do koleg.io/si spletne strani;
  • prodajoali transfe svoje kode drugim.

Imamo pravico onemogočiti kode vsakega uporabnika ali uporabniški profil kadar koli, če uporabnik ne izpolnjuje katerega koli od pogojev.

 

AVTORSKE PRAVICE

Vsebina in storitve koleg.io/si spletne strani so zaščitene z avtorskimi pravicami. Ne smejo se reproducirati, distribuirati na kakršen koli način v komercialne namene brez predhodnega izrecnega pisnega soglasja kolegio d.o.o. , niti na kakršen koli način, ki bi lahko škodoval kolegio d.o.o. ali kateri koli tretji osebi.

Vsebino in storitve objavljene na koleg.io/si spletni strani se lahko uporablja samo za individualne potrebe uporabnikov v skladu z naslednjimi pogoji:

  • uporabnik uporabljavsebino in storitve na lastno odgovornost;
  • uporabnik lahko uporablja vsebino in storitve le z upoštevanjem avtorskih in sorodnih pravicio spletne strani in tretjih oseb;
  • na vseh vsebinah in materialih, kijih uporablja kolegio d.o.o., morajo biti vidne avtorske pravice, blagovne znamke, logotipi in podobno, če je to mogoče;
  • na vsebini in materialu, ki ga uporablja koleg.io/si spletna stran,  mora biti viden napis:  “Copyright © 2019. Kolegio, Vse pravice pridržane. “, če je to mogoče;
  • Vsako brskanje po vsebini in storitvah ali katera koli druga uporaba vsebine in storitev koleg.io/si spletne strani pomeni, da uporabnik sprejema te pogoje.

 

ODŠKODNINA

Uporabnik bo povrnil škodo in ne bo zahteval nadomestila od kolegio d.o.o., njegovih ustanoviteljev, strank, dobaviteljev opreme in zaposlenih, če škoda izvira iz dostopa uporabnika do koleg.io/si spletne strani, njegove uporabe vsebin in storitev, kršenja pogojev uporabe – z uporabo uporabniškega računa uporabnika ali tretje osebe ali kršitve pravic intelektualne lastnine, avtorskih in sorodnih pravic.

 

OPOZORILO

Uporabnik potrjuje njegovo soglasje, da kolegio d.o.o. nima nadzora ali dolžnost, da ukrepa ali prevzema odgovornost, prav  tako pa ni dolžno ukrepati in biti odgovorna za naslednje dejavnike:

  • za učinek, ki ga lahko ima vsebina in storitev koleg.io/sispletne strani na uporabnike;
  • za način, kako si uporabniki razlagajo vsebino in storitve naio spletni strani;
  • za dejanja, ki jih bo uporabnik sprejel ali bi jih lahko sprejel pod vplivom vsebine in storitev, ki so na voljo naio spletni strani.

S pridobitvijo promocijske kode ali z dostopom oziroma pridobivanju popustov prek našega spletnega mesta se strinjate, da je takšna ponudba ali popust odvisna od pogojev tretjih oseb in da je vaša odgovornost, te pogoje uporabe pred vnosom katere koli transakcije s to tretjo osebo, ustrezno pregledati.

Podatke o vas obravnavamo v skladu z našo politiko zasebnosti. Z uporabo naše spletne strani se strinjate s takšno obdelavo in jamčite, da so vse informacije, ki ste jih podali, točne.

Tretja oseba, Google, uporablja piškotke za izvajanje storitve Google Analytics.

 

NEVELJAVNOST IN VELJAVNO PRAVO

Če se ugotovi, da je določba teh pogojev nična ali neveljavna, to ne bo vplivalo na uporabo drugih pogojev.

Uporabnik ni pooblaščen za uporabo, posredovanje ali nadaljnje licenciranje teh pogojev brez predhodnega pisnega soglasja kolegio d.o.o.

Podjetje kolegio d.o.o. je pooblaščeno za uporabo, prenos ali licenciranje teh pogojev brez predhodnega obvestila.

Za te pogoje veljajo pravni predpisi Republike Hrvaške, v skladu s katerimi so sestavljeni.

V primeru spora se uporablja veljavna zakonodaja Republike Hrvaške.

V primeru spora bo primer obravnavalo pristojno sodišče v Zagrebu.

Zahvaljujemo se vam za uporabo koleg.io/si spletne strani.

Prijava

Registracija


Izgubljeno geslo

Prosimo, vnesite svoj e-naslov. Po e-pošti boste prejeli povezavo za ustvarjanje novega gesla.

Najprej se morate prijaviti.

Najprej se morate prijaviti.

Najprej se morate prijaviti.